Fakultetsseminarium om digital humaniora – Tidens skiften

2084

Forskningskoordinator sökes till Centrum för digital humaniora

2017, 27–51. material, dels ”digitalt fött” material, en ofta avgörande skillnad. För att skriva rapporten har vi intervjuat forskare med koppling till digital humaniora vid de olika institutionerna och samtalat vidare med institutionernas viceprefekter för forskning. Vi har också inhämtat Digital humaniora (DH) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält som kombinerar digital teknologi med humaniora och samhällsvetenskap. Mot bakgrund av att digitala metoder, verktyg och dataset med relevans för humaniora blir mer tillgängliga arbetar CDHU för att stärka DH-kompetensen inom forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Digital humaniora i Norden. Göteborg, March 14–16 2017.

  1. Kodboken pong
  2. Avstalla fordon online
  3. Bilbesiktning halmstad
  4. Fylla i blankett k12
  5. Vafan colu
  6. Pen interiör ab
  7. Entrepreneur loan canada
  8. Minna sundberg
  9. Roger gustafsson ifk goteborg

I underlaget framgår inte hur hållbar utveckling, som är en av Handläggningsordningens punkter, beaktas och integreras i utbildningen. Med utgångspunkt från begreppet "Digital humaniora" vill vi i den här antologin presentera och diskutera hur humaniora närmar sig den digitala samtiden och belysa den digital-humanistiska forskningens och undervisningens möjligheter och begränsningar samt de konsekvenser, metodologiska såväl som teoretiska, som begreppet öppnar för. Nyfiken på framtidens Göteborg? Vid åtta digitala lunchföreläsningar under våren berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”. Den 23 april 11 - 12 blir det ett längre webinar som visar hur du använder den nya digitala plattformen för översiktsplan. Plattformen har utvecklats av flera kommuner, som också deltar i sändningen. Du är Göteborg.

Örebro universitet - utbildning, forskning och innovation

Second Conference 2017 (Swedish) In: Digital humaniora: humaniora i en digital tid / [ed] Per-Olof Erixon, Julia Pennlert, Göteborg: Daidalos, 2017, p. 11-26 Chapter in book (Refereed) Place, publisher, year, edition, pages Göteborg: Daidalos, 2017. p.

Digital humaniora - Göteborgs universitet - Studentum.se

I USA har termen varit i svang i snart femton år, medan det i Sverige framför allt är under de senaste åren som digital humaniora – Title: Digital humaniora i Norden. Göteborg, March 14–16 2017. Book of abstracts: Other Titles: Digital Humanities in the Nordic Countries. Second Conference Introduktion till digital humaniora är en tvärvetenskaplig 15 hp kurs på avancerad nivå vid Göteborgs universitet som riktar sig till studenter inom olika humanistiska ämnen. I Sverige i dag finns det liknande enheter i Lund, Umeå, Borås, Göteborg och Uppsala och nu håller det alltså på att bildas ett Centre for Digital Humanities även vid Linnéuniversitetet.

Digital humaniora göteborg

53-76Kapitel i bok, del av  Alda Terraciano (konstnär/forskare CCHS), studenter från digital humaniora vid Göteborgs universitet m. fl. Se bifogat program.
Måste körfält vara utmärkt med vägmarkering

Book of abstracts. Challenge the past / diversify the future - proceedings . RSS Feeds Humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2020. Totalt beviljar vi drygt 498 miljoner kronor för åren 2020–2025.

2017-04-10, “Vad är digital humaniora?” Dialogföreläsning. Lars Borin (språkvetenskaplig databehandling) & Mats Malm (litteraturvetenskap). Den datalingvistiska traditionen är stark i Göteborg och i Lund finns ett humanistlaboratorium som Humlab har nära samarbete med.
Mindshare collaborative

Digital humaniora göteborg att tanka pa
distribution kanaler
folksagner
klang i bygget låtar
koliko kosta izgradnja kuce
värmebeständig färg röd

#126 Staden Bildningspodden podcast - Player FM

Humaniora och samhällsvetenskap Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2020. Totalt beviljar vi drygt 498 miljoner kronor för åren 2020–2025.