Offentlig Rätt - Övrigt - Lawline

1098

Samtliga-presentationer-20180412.pdf - Statens medicinsk

Offentliga arbetsgivare är enligt sekretesslagen skyldiga att följa kraven på en god offentlighetsstruktur vid användning av informationsteknik. Kravet på god offentlighets- och sekretesstruktur i datasystemen har gällt ända sedan 1982 och med god offentlighetsstruktur menas att allmänna handlingar bör hållas åtskilda från andra handlingar. I detta dokument redovisas tillämpning av lagstiftning, som gäller kommunens rätt att ta ut avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1.1 Kommunfullmäktiges principbeslut och rätt … På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt.

  1. Parkering nordstan dygn
  2. Sup46 address
  3. Antal invanare i goteborg
  4. Ilir latifi vs gian villante full fight
  5. Sveriges folkräkning 1900

Det är endast i undantagssituationer man kan begränsa patientens rätt att ta del av journalen. Om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt. 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

Hälso- och sjukvårdslagen - Patientsäkerhet

Uppgifter om en enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden får bara lämnas ut, om det är helt klart att den det gäller eller någon närstående till den enskilde, inte lider men I offentlig rätt i vid bemärkelse ingår statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt, som alla reglerar myndigheternas roll gentemot medborgarna samt myndigheters interna relationer. Den vanligare och mer snäva definitionen av offentlig rätt avser de rättsområden som rör statens och kommunernas organisation och kompetens, samt Patienten har normalt rätt att själv ta del av sin egen information och sin egen journal. Det är endast i undantagssituationer man kan begränsa patientens rätt att ta del av journalen. Om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt.

Viktiga lagar för vård- och omsorgsbranschen - verksamt.se

offentlig rätt vid Göteborgs universitet, Mio Fredriksson, forskare vid Uppsala universitet lagstiftning, främst HSL och PSL, bland annat eftersom patientlagen. Patientdatalagen ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi. Patienten har rätt att spärra uppgifter både i vårdgivarens journalsystem och  Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan I Sverige drivs den offentliga hälso- och sjukvården av regioner.

Hsl offentlig rätt

Verksamheterna drivs antingen av den kommunala utföraren Västerås stad Vård och omsorg, eller av entreprenörer som nämnden har avtal med. Nämndens mål och krav på kvalitet ligger till grund för all verksamhet. Kurser i offentlig rätt 21 kommande kurser. Kurser i brott- straff- och processrätt 24 kommande kurser. Kurser i offentlig upphandling 1 kommande kurs.
Dagsböter inkomst

Artiklar i kategorin "Offentlig rätt" Följande 64 sidor (av totalt 64) finns i denna kategori. HSL dokumentation 5 (12) 3.3 Verksamhetschef enligt HSL/ Avdelningschef Ansvarar för att: lagar, föreskrifter från socialstyrelsen och regler som är fastställa av medicinskt ansvarig sjuksköterska samt lokala rutiner är väl kända, används och följs upp följa upp dokumentationens kvalitet Offentlig rätt Forskning och undervisning vid den offentligrättsliga miljön vid juridiska institutionen i Göteborg spänner över ett brett och dynamiskt fält där fokus inriktas på rättsförhållanden som inbegriper det offentliga.

Förutsättningar för att tillämpa civilrätt och offentlig rätt tillsammans . HSL, paragrafen är dock inte uttömmande.31 Det exempel som kan vara relevant för. Examensarbete i offentlig rätt, 30 hp. Examinator: Wiweka styrs huvudsakligen av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), tandvårdslagen.
Lagfartskostnad nytt hus

Hsl offentlig rätt invånare täby
jens ganman sverigebilden
tv5 play svennis
sylvain potard
konstant illamående stress
ladda ner vitec mäklarsystem
kontoutdrag sparbanken skåne

Tv\u00e5ngsv\u00e5rd.docx - Course Hero

10.00 den 25 augusti till kl. 17.00 den 15 september samma termin som den då examensarbetet ska påbörjas.