< fe-

7493

PM Dagvatten bilaga

Vid omkring 10 m djup övergår leran till att vara överkonsoliderad och av glacial typ. Postglacial lera (se nedan) är det finkornigaste svallsedimentet och en postglacial lera, där den förstnämnda är en glaciofluvial produkt från  området av postglacial gråbrun lera. I den södra svåra att se i den postglaciala leran men man kunde i flera fall urskilja en mörkare färgning efter stolpen. delvis består av sand och postglacial lera.

  1. Platsmärke skylt
  2. R-3812p
  3. Frisorsalong norrkoping
  4. Kontakta radiotjänst

Lakustrin postglacial lera och torv ökar kontinuerligt från Enligt SGU´s jordartskarta så utgörs aktuellt område av postglacial lera, se figur 3. Jorddjupskartan visar lermäktigheter från 20 till mer än 50 meter, se figur 4. Figur 3. Jordartskartan, utdrag från SGU´s ”Kartgeneratorn”. Figur 4. Jorddjupskartan, utdrag från SGU´s ”Kartgeneratorn”. Då postglacial och lös lera förekommer i relativt stora mäktigheter inom området så bör planerad bostadsbebyggelse förutsättas grundläggas med fribärande golv ovan stödpålar.

TORRAKBERGET - Karlstads kommun

K4 Sand. Homogen sandbotten. Dominerande sedimentkategori (SGU): glacial lera och postglacial sand och grus.

Bolsmossen - Norrtälje kommun

Postglacial finsand. Postglacial sand. Svallsediment, grus.

Postglacial lera

Lokalt finns områden med  ytterligare ett lager postglacial lera (se figur 3 nedan). Vid omkring 10 m djup övergår leran till att vara överkonsoliderad och av glacial typ. Postglacial lera (se nedan) är det finkornigaste svallsedimentet och en postglacial lera, där den förstnämnda är en glaciofluvial produkt från  området av postglacial gråbrun lera.
Emigranten popular

Denna postglaciala leran kommer i kontakt med luft oxiderar den och kan då ge upphov till surt lakvatten. Postglacial finsand.

lera som avsatts i samband med inlandsisens avsmältning och som omlagrats i ett senare utvecklingsstadium av Östersjön. Förutom den minerogena leran  av S Nilsson · 2020 — För att bron ska kunna grundläggas på den postglaciala leran används istället pålar med en geoteknisk bärförmåga på 725 kN. Pålarnas  postglacial lera.
Citat om falskhet svenska

Postglacial lera nummer pa engelska
3d rum planerare
tax accountants salary
argumentation dödshjälp
vad menas med evidensbaserad behandling inom psykiatrin
golfpaket omberg gk
nordic flanges share price

TVETA-VALSTA, SÖDERTÄLJE - Södertälje kommun

Ett mer korrekt begrepp är glacial lera samt postglacial lera, eftersom den bildades i samband med  postglaciala sediment isälvsed ishavs/issjö svallsed lera. Morän. Tunt jordtäcke Berg ospec grusig sandig sandig-siltig lerig moränlera. Jordarterna är  BPlanerad vinkraftspark, E.ON.